Dekódování čísla VIN

Na základě čísla VIN se dozvíme o všech nejdůležitějších vlastnostech auta. Jsou to: značka, model, rok výroby nebo modelový rok, datum výroby, typ paliva, verze motoru a karoserie (sedan, hatchback, kombi, kabriolet, atd.), továrna, která vyprodukovala vozidlo, trh, pro který vozidlo bylo určeno, barva vozu a čalounění, a také vybavení, se kterým vozidlo opustilo továrnu. Navíc, na základě dekódovaní VIN je možno se dozvědět o:
1. Krádežích,
2. technických zkouškách ve stanicích technické kontroly (od roku 2014 se stavem tachometru)
3. servisních akcích výrobců pro příslušný model vozidla,
4. dopravních nehodách vozidla,
5. internetových aukcích, na kterých bylo vozidlo prodáváno, a to vede k snímkům vozidla z aukcí nebo z pojišťoven.

Chcete-li správně přečíst číslo, musíte se podrobně seznámit s informacemi, které nám ho pomohou dekódovat.

První tři znaky určují výrobce (značku), který nemá žádný vliv na tuto část kódu VIN – přiděluje je příslušný úřad. Z pravidla první písmeno (nebo číslice) určuje zemi výrobce jako např.:
1 nebo 4 – USA,
2 – Kanada,
3 – Mexiko
J – Japonsko,
K – Jižní Korea,
V – Francie
W – Německo
Y – Švédsko.
Je třeba poznamenat, že je to země výrobce, ale ne nutně země, ve které vozidlo bylo vyrobeno. Tak například čísla VIN vozů Volkswagen AG (Německo) začínají písmeny WVW, a Volkswagen of America (USA) začínají 1VW. Nicméně, kód vozidla vyrobeného v jedné z evropských automobilek Volkswagen AG mimo Německo (např. ve Španělsku) také začíná písmeny WVW. Místo montáže vozu je definováno v další částí čísla.
Druhá část čísla VIN (písmena a číslice na pozicích 4-9 včetně) zahrnuje obecné informace o autě. To může být např. typ karoserie, motoru a převodovky, verze vybavení. V této části kódu VIN výrobce vozidla má svobodu – různé může být pořadí, druh a podrobnost obsažených informací. Kódy některých vozidel lze snadno dekódovat na základě speciálních tabulek. Mají je pojišťovny, servisy. Někteří výrobci však kódují informace takovým způsobem, že bez výrobní databáze nelze je přečíst. Posledních osm znaků jednoznačně identifikuje konkrétní vozidlo. V této části se může najít rok nebo měsíc výroby, případně modelový rok.
Některé kódy VIN přesně informují rovněž o továrně, která montovala auto, a dokonce i o montážní lince. Výrobce však není povinen uvádět tyto data, ale pokud to dělá, rok výroby (nebo modelový rok) je obvykle umístěn na 10. pozici kódu VIN, a místo výroby na 11. V případě, že výrobce nemá potřebu používat všech 17 pozic VIN kódu, nevyužitá pole čísla doplňuje znaky jako např. „Z“ nebo „X“.
V souhrnu dekódování VIN, bez ohledu na množství informací obsažených v čísle VIN, se musí nutně skládat ze 17 znaků. VIN vyražen na karoserii může být rozdělen do tří částí, ale v dokladech, toto číslo je uvedeno bez rozdělovacích znaků, vždy v jednom řádku.
Dekódování VIN: