Kde najít číslo VIN?
Kde se nacházíKód VIN by měl být trvale umístěn na podvozku nebo karoserii na pravé straně vozidla na viditelném místě. Identifikace vozidla je jedním z prvních činností prováděných během diagnostických průzkumů vozidel, a je důležitou součástí.
Lze ho přečíst přímo z vozidla nebo dokumentů. V polském registračním dokladu je zapsán v políčku E.
Ve vozidlech se VIN nachází v různých místech, v závislosti na výrobci a modelu automobilu. U starších vozidel byl umístěn na typovém štítku vozidla nebo byl vyražen na rámu nebo karoserii vozidla. U nových vozidel VIN je často v podobě štítku za čelním sklem. Nejste-li schopni najít číslo VIN? V takovém případě doporučujeme návštěvu ve stanici technické kontroly a pomoc odborníka. Nejjednodušší však bude použit náš nástroj, který je dostupný na domovské stránce. Samozřejmě, hledáme-li nové auto, mnozí inzerenti uvádějí číslo VIN v inzerátu o prodeji vozidla a už nám umožňují jeho prověření.

Dekódování VIN: